Obegripligt!

Det som har hänt i Paris är för mig helt obegripligt. Det som hände i Trollhättan är helt obegripligt. Det som händer dagligen världen över, där människor hatar, dödar och begår fruktansvärda övergrepp mot varandra är obegripligt.

Att inte värna om, uppskatta och värdesätta varenda människas liv här på jorden är för mig obegripligt. Det här är ju det enda liv vi har och vi har makten och möjligheten att göra så mycket gott, att bidra med så mycket lycka för oss själva och andra.

Det där oerhörda hatet som frodas och den starka viljan att utplåna oliktänkande och människor som inte ser ut som en själv, det är obegripligt.

Jag kan inte förstå att det ska vara så svårt att se människan i oss alla, att se våra likheter och olikheter och lära av varandra. Att inte uppskatta den rika mångfalden här i världen, det är obegripligt.

Det är många dystra tankar just nu. Obegripligheter i kubik som surrar i mitt huvud. Konstant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s