Spare a square

Att gå på en offentlig toalett i New York får mig alltid att tänka på Seinfeldavsnittet där Elaine behöver låna toapapper av tjejen i båset bredvid. Det är helt oundvikligt att inte se halva benen och fötterna på den som sitter bredvid, eftersom väggarna inte går ner särskilt långt och likheten med den scenen blir då slående.

Varför i hela världen gör de så snålt tilltagna väggar och dörrar? För att inte tala om springorna på båda sidorna om dörren, som gör att man glatt kan vinka till den som väntar utanför. Mina långa syrror skulle lätt kunna se över till nästa bås om de tittade. (Jag skulle inte kunna låta bli om jag vore så lång). Vad är de rädda att vi gör där inne?

Det är nästan så att de låga båsen uppmanar till konversation med grannen, så om jag skulle hamna i Elaines situation skulle jag inte tveka en sekund, utan sträcka handen under väggen och fråga “Can your spare a square?”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s