Jag parkerar bäst, ingen protest

Vår parkeringsplats i huset är lite snäv att komma in på, vilket gör att man måste svänga perfekt, för att komma in ultimat på platsen. OM man gör det, blir utbackandet en barnlek och det krävs bara en manövrering med ratten för att stå perfekt framför garageporten. Hemligheten ligger egentligen i att stå liite snett i själva parkeringsrutan.

När maken har parkerat krävs i värsta fall 6 stycken (aldrig färre än 4!)ombackningar och rattande för att komma i samma läge.

Jag ville bara säga det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s