Dirty or clean?

Jag har införskaffat en liten pryl som förhoppningsvis kommer att reducera antalet missförstånd i denna familj. Vi pratar inte om missförstånd i paritet med globala världsproblem, men tillräckligt stora för att skapa irritation och missnöje. (Min humoristiske make hittade även andra användningsområden.)

image

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s