Galna vapenlagar!

Det är dags att USA en gång för alla inser att vapenlagarna måste ändras. Tillgången till vapen gör att situationer som den i Newtown uppstår. Jag förbannar National Rifle Associations lobbyverksamhet och önskar innerligt att ett uppvaknande ska ske.

Min tanke är hos alla föräldrar som förlorat sina barn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s